قرمز سبز آبي خاکستري
سپارنده دانش نزد غير اهل آن، مانند آويزنده گوهر و مرواريد و طلا برگردن خوكان است . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت